לתוכנית עסקית יש שתי מטרות.
המטרה הראשונה שלא מייחסים לה הרבה חשיבות היא כתיבת תוכנית עסקית "לעיניך בלבד" ומטרתה להציג בפניכם תמונת כדאיות להקמה וניהול העסק. אני קורא לה תוכנית שלושת הפרצופים- הפסימי  🙁  הראלי 😐  והאופטימי  🙂  .
תוכנית עסקיתתוכנית זו צריכה לשקף קודם כל לכם, היזמים, את האפשרויות העומדות בפניכם ולכלול בתוכה את כלל המרכיבים המפורטים עפ"י שלושה תסריטים שונים .
הפרצוף הפסימי –תוכנית הכוללת את התחזית הקודרת ביותר מבחינתכם.
הפרצוף הראלי – תוכנית הכוללת נתונים אובייקטיביים של העסק ותחום הפעילות שלו.
הפרצוף האופטימי – תוכנית הכוללת את מצב העסק לאחר שהוא יעמוד בכל הציפיות שלכם.
המטרה השנייה שלה מייחסים חשיבות רבה יותר היא כתיבת תוכנית עסקית לצורך גיוס כספים. למטרה זו בונים בד"כ רק את התוכנית האופטימית , כי הרי לא נרצה ללכת לבנק לבקש כסף עם תחזית קודרת לעסק….
הפרקים המרכזיים בתוכנית עסקית:
1. נעים מאוד – מי הוא היזם או מי הם היזמים ותיאור הרעיון העסקי
2. העסק – פרופיל העסק או המוצר, מהו המודל העסקי שעל פיו יפעל העסק? תחום הפעילות של העסק ומי הם המתחרים המרכזיים.
3. שיווק ומכירות – מהי התוכנית השיווקית של העסק? מיתוג, קידום מכירות , פירסום , יחסי ציבור וכו'. מהי תוכנית המכירות של העסק? חנות, טלמרקטינג, מבית לבית וכו'… כיצד תתבצע המכירה בכל אחד מערוצי המכירה של העסק?
בנוסף פרק זה צריך לכלול גם את תיאור התקציבים שמוקצים למימוש תוכניות אלה.
4. ניהול ותפעול – תיאור כוח האדם בעסק, תיאור הוצאות השכר, עלויות הנהלה, ניהול מלאי וכו'.
5. ניתוח פיננסי – בפרק זה יוצגו המספרים המרכזיים להקמה ולתפעול העסק והוא יורכב מארבע טבלאות מרכזיות:
   a.טבלת השקעות הכוללת את כלל המקורות והסעיפים התקציביים הנדרשים לטובת הקמת העסק.
   b. טבלת תחזית רווח והפסד – טבלה המפרטת שלוש שנים קדימה כיצד העסק צפוי להתנהל – אין צורך לפרט כל         חודש בכל שנה אלא מספיק לבצע השוואה בין השנה הראשונה, השנייה והשלישית.
   c. טבלת תזרים מזומנים – ניתוח של השנה הקרובה (12 חודשים) המתייחסת בעיקר לסעיפי ההוצאות המשתנות             וההוצאות הקבועות (אך לא רק).
   d. טבלת הכנסות והוצאות – כוללת פירוט ברמת כל מוצר בעסק, מה ההכנסה הצפויה מכל מוצר ברמה חודשית           ומהי ההוצאה הכרוכה בפעילות המכירה של כל מוצר.
6. ניהול סיכונים – טבלת ניהול סיכונים מורכבת במהותה מתרחישים שונים ומדרכי הפעולה לכל תרחיש. לא הרבה מייחסים לטבלה זו חשיבות אך להכנת טבלה זו בתחילת הדרך יש חשיבות רבה בתכנון ובניתוח הפיננסי של העסק.

לאחר שסיימתם לכתוב את כל הפרקים ניגשים לכתיבת הפרק הפותח של התוכנית העסקית והוא – תמצית המנהלים. פרק זה כולל את הנקודות המרכזיות מכל פרק ואמור לשקף בצורה קצרה ומהירה את מהות כל התוכנית.
לסיכום: כתיבת תוכנית עסקית איכותית נשענת על כלי מחקר, כלי שיווק ( כגון SWOT ) וטבלאות פיננסיות . כל אלו ביחד הופכים את התוכנית העסקית לכלי עבודה מרכזי בניהול השוטף של העסק ויתרה מכך תוכנית עסקית טובה ואיכותית תעזור לכם להחליט אם כדאי להיכנס להרפתקה הזו או לא.

ועכשיו לשאלה שאני נתקל בה לא מעט – מי צריך את זה?

התשובה – תלוי בגודל העסק, בכמות ההשקעה הנדרשת, בהיקפי המלאי ועוד.
כל יזם וכל עצמאי חייב שתהיה לו תמונה ברורה של הפעילות העסקית שהוא מנהל, לחלקכם נדרש אולי רק פרק או שתיים מכל התוכנית העסקית ולחלקכם דרושה כל התוכנית העסקית על מנת לנהל ולתפעל את העסק – הנקודה החשובה ביותר היא שתהיה לכם תמונת מצב עסקית (פסימית, ראלית ואופטימית) .

בהצלחה!